Jaki jest fenomen wiatraków o pionowej osi turbiny?

Wiatraki o pionowej osi turbiny są najnowszym odkryciem, który ma na celu opatentowanie pobierania prądu z siły wiatru, dlatego powstało wiele turbin, które mają na celu jak największe wykorzystanie nawet najsłabszego podmuchu  wiatru.

Wirniki świderkowe najczęściej przypominają powiększoną śrubę i może mieć „kieszenie”, czyli dodatkowo płat może być wygięty. Prowadzi do tego, ze wiatr ma większą przyczepność.

Turbina Savoniusa przypomina literkę „S” która jest przedzielona na pół i w środku przymontowano jeszcze słupek. Ma to na celu złapanie wiatru i przekierowaniu go pomiędzy łopatami. Wiatr automatycznie przyśpiesza, a generator wytwarza prąd. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na huragany, przez co wytwarza dużą ilość prądu. Na początku pojawiały się na szczycie wagonów i napędzały wentylację.

Turbina Darieussa kształtem przypomina literę „H”, płaty nośne przypominają rybkę, która ma opływowy kształt. Wiatr „owiewa” łopaty/płaty poruszają się powoli, a z wzrostem siły wiatru coraz szybciej się kręci. Ta turbina także jest odporna na większe huragany, które znosi dobrze. Trzeba uważać na to, aby przy największym huraganie wyłączyć wytwarzanie prądu, ponieważ generator może się przepalić.

Turbina świderkowa Helix Wind - pewna modyfikacja wirnika typu H stanowi silnik wiatrowy. Konstrukcja tej turbiny została zoptymalizowana tak, aby możliwe było w niej wykorzystanie wiatru wiejącego z dowolnego kierunku, nie tylko prostopadle do osi obrotu, ale również strumienia powietrza wiejącego od dołu. Celem tej modyfikacji jest dostosowanie turbiny z pionową osią obrotu do pracy w gęsto zabudowanych obszarach, z budynkami o znacznej wysokości.

Turbiny z rotorem bębnowym, który przypomina ręczną maszynkę do osuszania warzyw liściastych jak sałata, a chcemy żeby była cała. Im większa siła wiatru tym więcej energii produkuje.

Każdy z tych typów jest odpowiednia na element przydomowych wiatraków. Są ciche jak i nie zagrażają życiu domowników. Nie wytwarzają żadnego pola elektromagnetycznego, przez co ptaki i nietoperze nie mają problemu z doleceniem do miejsca spoczynku.